Posudková činnost v ambulanci

Lékařské posudky


Posuzování zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

(tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, soustředění apod.)

K vyšetření je třeba předem se objednat, je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč a zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno. Na základě toho bude vydán posudek s platností na 2 roky. Po ukončení zotavovací akce jsou pořadatelé povinni posudek vrátit, aby mohl být použit znovu!


Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

(studium na střední škole)

K vyšetření je třeba se předem objednat. K vystavení posudku potřebuji název střední školy a kód oboru. U vyšetření je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč, zprávy od lékařů specialistů. Pozor! U některých oboru je nutné i vyjádření specialisty ke studiu, případně další potřebná vyšetření. Až po absolvování výše popsaného vydá lékař posudek, který přiložíte jako přílohu k přihlášce (na přihlášce se nic nepotvrzuje).

Pozor! Spousta oborů lékařský posudek nepotřebuje (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů).


Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

Zejména posuzování výkonnostního sportu (zjednodušeně znamená, že dítě má pravidelné tréninky, je registrováno v organizaci a účastní se soutěží)

Na prohlídku je potřeba se s dostatečným předstihem objednat.

Co je potřeba při první prohlídce pro daný sport: Ideálně žádost o sportovní prohlídku od organizace, u které je dítě registrováno, EKG (provede po předchozím objednání MUDr. Dziedzinskyj tel. 596 413 441 nebo MUDr. Holubová 596 491 260), dotazník před sportovními aktivitami (vyplníte v ordinaci), zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno, moč.

Následuje anamnéza včetně sportovní, prohlídka dítěte se zaměřením na funkci orgánů, které budou sportem zatěžovány. Dle všeho výše uvedeného bude vydán posudek s platností jeden rok.

Pro následné prohlídky týkající se stejného sportu není již znovu potřeba EKG.

POZOR! Jde-li o vrcholového sportovce nebo zdravotně náročnou sportovní disciplínu, je potřeba zátěžové vyšetření, které provádí sportovní ambulance v Karviné http://sportovniambulance.cz/ a v Ostravě https://www.sportovnimedicina.cz/.


Poslední příspěvky

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Smluvní pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • VoZP (201)
  • ČPZP (205)
  • OZP (207)
  • ZPMV (211)
  • RBP (213)

MEDIPEDIA s.r.o.