CHOD ORDINACE BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

30. 3. 2021

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 • Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 603 178 424). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně a stručně.

 • K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

 • Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

 • Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi s doprovodem jednoho člověka.

 • Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

 • Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

 • Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

 • Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

 • Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

 • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem (frenstat@medipedia.cz)

 • Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu (prevence probíhají vzhledem k opatřením se zpožděním). 

Poslední příspěvky

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • VoZP (201)
 • ČPZP (205)
 • OZP (207)
 • ZPMV (211)
 • RBP (213)

MEDIPEDIA s.r.o.